Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Оферти с обява

Детайли

Номер на офертата: 02.24-488
Предмет на офертата: „Застраховане на сгради, имущество, земеделски култури и моторни превозни средства, ползвани и управлявани от администрацията на Министерския съвет за 2018 г.” със следните обособени позиции: I обособена позиция: „Моторни превозни средства – задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, застраховка „Каско – всички рискове” и застраховка „Злополука” на водача и пътниците в МПС“;II обособена позиция: „Застраховка на преносими компютри (лаптопи, таблети)”;III обособена позиция: „Застраховане на сгради – публична и частна държавна собственост - със съответното оборудване, машини, съоръжения, стопански инвентар към тях, активи с художествена и историческа стойност и други активи, ползвани и управлявани от АМС, земеделски култури (лозови масиви и бадемова градина) и реколтата им, и продукцията на Винарска изба „Евксиноград“
Дата на публикуване: 16-11-2017 14:56:02
Статус: Изпълнена
Краен срок за подаване на оферти: 27-11-2017 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обществени поръчкиПриложение № 1А към обявата - Технически спецификации16-11-2017 14:56:02
Обществени поръчкиОбява за обществена поръчка16-11-2017 14:56:02
Обществени поръчкиПриложения № 1-18 към обявата16-11-2017 14:56:03
Обществени поръчкиУдължаване на срока за подаване на оферти28-11-2017 11:11:32
Обществени поръчкиСъобщение за удължаване на срока за подаване на оферти28-11-2017 12:43:02
Протокол от дейността на комисиятаПротокол от дейността на комисията12-12-2017 16:36:14
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор ОП 1 - застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите29-01-2018 17:01:17
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор ОП 1 - застраховка Каско29-01-2018 17:01:19
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор ОП-1 - застраховка "Злополука" 29-01-2018 17:01:22
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор ОП-2 - Застраховка на преносими компютри и таблети29-01-2018 17:09:51
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор ОП-2 - общи условия29-01-2018 17:09:53
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор ОП-2 - приложения29-01-2018 17:09:55
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор ОП-3 - застраховане на имущество29-01-2018 17:27:14
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор ОП-3 - общи условия 129-01-2018 17:27:16
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор ОП-3 - общи условия 229-01-2018 17:27:18
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор ОП-3 - приложения29-01-2018 17:27:21