Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Оферти с обява

Детайли

Номер на офертата: 02.50-28
Предмет на офертата: Популяризиране на новите инструменти за подбор на служители в държавната администрация"
Дата на публикуване: 04-04-2019 11:36:32
Статус: Възложена
Краен срок за подаване на оферти: 15-04-2019 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обществени поръчкиОбява04-04-2019 11:08:47
Обществени поръчкиПриложения към обява04-04-2019 11:11:59
Протокол от дейността на комисиятаПротокол от дейността на комисията25-04-2019 12:18:48
Обществени поръчкиДоговор МС-6905-06-2019 14:28:41
Обществени поръчкиТехническа спецификация - Приложеение 1.p05-06-2019 14:28:42
Обществени поръчкиТехническо предложение - Приложение 205-06-2019 14:28:51
Обществени поръчкиЦеново предложение - Приложение 305-06-2019 14:28:53