Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Оферти с обява

Детайли

Номер на офертата: 02.24-93
Предмет на офертата: „Доставка на автомобили за нуждите на комплекс „Бояна“, гр. София“
Дата на публикуване: 28-02-2018 12:32:22
Статус: Затворена
Краен срок за подаване на оферти: 08-03-2018 17:30:00