Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Оферти с обява

Детайли

Номер на офертата: 02.24-99
Предмет на офертата: „Ремонт на ВиК инсталации, бани и тоалетни на Вила 1 в обект „Шабла““.
Дата на публикуване: 25-02-2019 15:17:25
Статус: Изпълнена
Краен срок за подаване на оферти: 07-03-2019 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обществени поръчкиОбява25-02-2019 15:17:25
Обществени поръчкиПриложение към Ценово предложение25-02-2019 15:17:25
Обществени поръчкиПриложения към обява25-02-2019 15:17:25
Обществени поръчкиПриложения към обява25-02-2019 15:17:26
Разяснение по обществена поръчкаРазяснение по обществена поръчка26-02-2019 16:22:49
Обществени поръчкиСъобщение за удължаване на срока за получаване на оферти08-03-2019 10:42:12
Протокол от дейността на комисиятаПротокол от работата на комисията13-03-2019 15:33:29
Обществени поръчкиПриложения към договор29-03-2019 10:03:28
Обществени поръчкиДоговор МС-2729-03-2019 10:12:31