Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Оферти с обява

Детайли

Номер на офертата: 02.24-197
Предмет на офертата: „Доставка на офис столове за нуждите на администрацията на Министерския съвет“
Дата на публикуване: 05-05-2017 14:02:38
Статус: Прекратена
Краен срок за подаване на оферти: 16-05-2017 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обществени поръчкиОбява за събиране на оферти05-05-2017 14:02:38
Обществени поръчкиПриложения към обявата05-05-2017 14:02:38
Обществени поръчкиСъобщение за прекратяване възлагането на обществената поръчка12-05-2017 13:25:50