Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Оферти с обява

Детайли

Номер на офертата: 05.11-52
Предмет на офертата: „Доставка на колесен трактор за обработка на лозовите масиви, намиращи се в Стопанство „Евксиноград“, гр. Варна“
Дата на публикуване: 30-11-2017 14:49:48
Статус: Изпълнена
Краен срок за подаване на оферти: 14-12-2017 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обществени поръчкиОбява30-11-2017 14:49:49
Обществени поръчкиПриложения към обявата-I30-11-2017 14:49:49
Обществени поръчкиПриложения към обявата-II30-11-2017 14:49:49
Обществени поръчкиСъобщение за удължаване на срока за получаване на оферти11-12-2017 11:47:35
Протокол от дейността на комисиятаУтвърден протокол от дейността на комисията19-12-2017 14:45:13
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор № МС-100 с приложения02-01-2018 16:38:37