Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Оферти с обява

Детайли

Номер на офертата: 02.24-128
Предмет на офертата: Доставка на персонални компютри за нуждите на администрацията на Министерския съвет
Дата на публикуване: 18-04-2017 17:01:02
Статус: Изпълнена
Краен срок за подаване на оферти: 02-05-2017 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обществени поръчкиПриложения към обявата18-04-2017 17:01:03
Обществени поръчкиОбява за събиране на оферти18-04-2017 17:01:03
Разяснение по обществена поръчкаРазяснение 27-04-2017 16:28:06
Обществени поръчкиПриложения към обява – коригирани27-04-2017 17:10:19
Протокол от дейността на комисиятаПротокол от дейността на комисията10-05-2017 16:14:30
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор за изпълнение на обществена поръчка МС-30 от 30.05.2017 г.26-06-2017 13:18:14
Договор за изпълнение на обществена поръчкаПриложения към договор № МС-30 от 30.05.2017 г.26-06-2017 13:18:17