Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Оферти с обява

Детайли

Номер на офертата: 02.24-303
Предмет на офертата: „Осигуряване на поддръжка за нормалното и безаварийно функциониране на компютърна система-клъстер от сървъри Hewlett Packard Enterpise-Proliant Servers-Class Blades“,
Дата на публикуване: 02-07-2018 14:39:24
Статус: Възложена
Краен срок за подаване на оферти: 12-07-2018 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обществени поръчкиОбява02-07-2018 14:39:15
Обществени поръчкиПриложения към обявата.docx02-07-2018 14:39:25
Обществени поръчкиПриложения към обявата02-07-2018 14:43:35
Обществени поръчкиСъобщение за удължаване на срока за получаване на оферти09-07-2018 17:44:50
Обществени поръчкиУтвърден протокол от работата на комисията16-07-2018 17:00:41
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор МС-97 от 01.08.18 г.01-08-2018 15:34:33