Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Оферти с обява

Детайли

Номер на офертата: 02.08-315
Предмет на офертата: Извършване на писмени и устни преводачески услуги за нуждите на администрацията на Министерски съвет
Дата на публикуване: 15-11-2017 11:44:35
Статус: Възложена
Краен срок за подаване на оферти: 23-11-2017 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обществени поръчкиПриложения № 1-1415-11-2017 11:44:35
Обществени поръчкиПриложение № 15 - проект на договор15-11-2017 11:44:36
Обществени поръчкиПриложение № 1А - Технически спецификации и изисквания на възложителя15-11-2017 11:44:36
Обществени поръчкиОбява за обществена поръчка15-11-2017 11:44:36
Разяснение по обществена поръчкаРазяснение22-11-2017 13:46:56
Протокол от дейността на комисиятаПротокол от дейността на комисията20-12-2017 14:59:55
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор за обществена поръчка11-01-2018 10:40:52
Допълнително споразумение за изменениеДопълнително споразумение № 104-02-2019 11:01:48