Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 05.11-29
Предмет на поръчката: „Демонтаж на стар, доставка и монтаж на нов промишлен парен котел ПКН – 0.7 т/час, работно налягане 0.8 МРа, вкл. горелка, работеща с газьоли за промишлени и комунални цели, табло за управление, КИП и А оборудване, питателен помпен блок, тръбни връзки и фитинги, топлоизолации, димоотвеждане и др., всички за нуждите на Стопанство „Евксиноград“, гр. Варна“
Дата на публикуване: 08-08-2016 15:17:04
Статус: Изпълнена
Краен срок за подаване на оферти: 07-09-2016 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Документация за участиеДокументация за участие в обществена поръчка 08-08-2016 15:17:04
Обявление по обществена поръчкаОбявление по обществена поръчка08-08-2016 15:17:04
Решение по обществена поръчкаРешение по обществена поръчка08-08-2016 15:17:04
Разяснение по обществена поръчкаРазяснение по обществена поръчка от 12.08.2016 г.12-08-2016 10:22:35
Обществени поръчкиСъобщение за оглед19-08-2016 11:10:42
Разяснение по обществена поръчкаРазяснение по обществена поръчка от 23.08.2016 г.23-08-2016 09:47:24
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 1 от дейността на комисията13-09-2016 16:39:27
Съобщение за отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценовите оферти 16-09-2016 14:51:43
Окончателен доклад на комисиятаДоклад от дейността на комисията28-09-2016 10:34:35
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 2 от дейността на комисията28-09-2016 10:34:35
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителЗаповед за класиране на участниците и определяне на изпълнител28-09-2016 10:34:36
Обявление по обществена поръчкаОбявление за възложена поръчка27-10-2016 15:49:39
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор за изпълнение на обществена поръчка МС-107 от 26.10.2016 г.27-10-2016 16:05:38
Обявление по обществена поръчкаОбявление за приключване на договор за обществена поръчка13-01-2017 11:23:10