Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02.50-118
Предмет на поръчката: „Извършване на анализ и разработване на методика за мониторинг и оценка на ефекта от политиките в България, и провеждане на публично обсъждане”
Дата на публикуване: 04-01-2018 16:59:25
Статус: Отворена
Краен срок за подаване на оферти: 07-02-2018 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Документация за участиеДокументация 04012018.doc04-01-2018 16:59:25
Обявление по обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка04-01-2018 16:59:25
Решение по обществена поръчкаРешение за откриване 04-01-2018 16:59:26
Разяснение по обществена поръчкаРазяснение по обществена поръчка17-01-2018 13:05:11
Разяснение по обществена поръчкаРазяснение 229-01-2018 17:07:20
Разяснение по обществена поръчкаРазяснение 330-01-2018 17:48:36
Разяснение по обществена поръчкаРазяснение по обществена поръчка 502-02-2018 12:40:15
Разяснение по обществена поръчкаРазяснение по обществена поръчка 402-02-2018 12:40:15
Разяснение по обществена поръчкаРазяснение по обществена поръчка 602-02-2018 12:40:16
Разяснение по обществена поръчкаРазяснение по обществена поръчка 702-02-2018 12:40:16
Протокол от дейността на комисиятаПротокол 1 от работата на комисията16-03-2018 17:43:28