Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 11.00-144
Предмет на поръчката: “Предоставяне на неизключително право на ползване и абонамент за актуализиране на съдържанието и софтуера на правно-информационна система „Апис“ за нуждите на администрацията на Министерския съвет“
Дата на публикуване: 28-07-2017 16:24:08
Статус: Възложена
Краен срок за подаване на оферти: 01-08-2017 12:00:00
Документ Описание Дата на публикуване
Решение по обществена поръчка“Предоставяне на неизключително право на ползване и абонамент за актуализиране на съдържанието и софтуера на правно-информационна система „Апис“ за ну28-07-2017 16:23:00
Решение по обществена поръчкаРешение за определяне на изпълнител04-08-2017 17:57:39
Окончателен доклад на комисиятаДоклад на комисията04-08-2017 17:59:03
Протокол от дейността на комисиятаПротокол от договаряне04-08-2017 17:59:03
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор за изпълнение13-09-2017 14:06:26