Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 11.00-149
Предмет на поръчката: "Абонаментен достъп до WEB версия на правно информационна система СИЕЛА за нуждите на Администрацията на Министерския съвет",
Дата на публикуване: 04-08-2017 17:10:53
Статус: Възложена
Краен срок за подаване на оферти: 01-08-2017 11:00:00
Документ Описание Дата на публикуване
Решение по обществена поръчка"Абонаментен достъп до WEB версия на правно информационна система СИЕЛА за нуждите на Администрацията на Министерския съвет",28-07-2017 16:29:23
Обществени поръчкиПротокл от договаряне04-08-2017 17:02:15
Решение по обществена поръчкаРешение за определяне на изпълнител04-08-2017 17:57:39
Обществени поръчкиДоклад на комисията04-08-2017 18:02:15
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор за изпълнение08-09-2017 00:00:00