Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 05.11-73
Предмет на поръчката: „Доставка и монтаж на фризер с разтъргващ корпус с въздушно охлаждане и подвижна центробежна помпа от неръждаема стомана за нуждите на Винарска изба, намираща се в Стопанство „Евксиноград“, гр. Варна“
Дата на публикуване: 31-07-2018 15:08:32
Статус: Възложена
Краен срок за подаване на оферти: 27-08-2018 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Документация за участиеЕЕДОП31-07-2018 15:08:32
Документация за участиеМетодика за оценка31-07-2018 15:08:32
Обявление по обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка31-07-2018 15:08:33
Документация за участиеПриложения31-07-2018 15:08:33
Решение по обществена поръчкаРешение за откриване на обществена поръчка31-07-2018 15:08:33
Документация за участиеТехнически спецификации31-07-2018 15:08:33
Документация за участиеУказания31-07-2018 15:08:33
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 1 от дейността на комисията31-08-2018 11:25:13
Съобщение за отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценовите оферти31-08-2018 11:25:13
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 2 от дейността на комисията 10-09-2018 13:51:50
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителЗаповед за определяне на изпълнител10-09-2018 13:51:51
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор МС-111 с приложения02-10-2018 11:57:13
Обявление по обществена поръчкаОбявление за възложена поръчка02-10-2018 11:57:13