Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02.24-391
Предмет на поръчката: Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обектите, предоставени за управление на Министерския съвет
Дата на публикуване: 02-10-2017 16:25:27
Статус: Възложена
Краен срок за подаване на оферти: 02-11-2017 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обявление по обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка02-10-2017 16:25:27
Решение по обществена поръчкаРешение за откриване на процедура02-10-2017 16:25:27
Документация за участиеДокументация за участие в обществената поръчка03-10-2017 14:16:08
Разяснение по обществена поръчкаПредложение за промяна - отговор09-10-2017 17:14:45
Съобщение за отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти08-11-2017 11:11:29
Окончателен доклад на комисиятаДоклад за дйността на комисията16-11-2017 14:32:55
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 1 от дейността на комисията16-11-2017 14:32:55
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 2 от дейността на комисията16-11-2017 14:32:56
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителЗаповед за класиране и определяне на изпълнител16-11-2017 14:32:56
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор № МС-106/28.12.2017 г.08-01-2018 10:36:29