Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02.24-247
Предмет на поръчката: „Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Администрацията на Министерски съвет“
Дата на публикуване: 30-05-2019 12:18:19
Статус: Възложена
Краен срок за подаване на оферти: 10-06-2019 23:59:00
Документ Описание Дата на публикуване
Покана за представяне на офертаПокана.pdf30-05-2019 12:18:57
Документация за участие1. Техническа спецификация н....doc30-05-2019 12:19:24
Документация за участие2. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП.docx30-05-2019 12:19:47
Документация за участие3. Проект на договор.docx30-05-2019 12:20:10
Съобщение за отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти.pdf11-06-2019 16:01:42
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 1.pdf25-06-2019 16:57:48
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 2.pdf25-06-2019 16:57:59
Окончателен доклад на комисиятаДоклад.pdf25-06-2019 16:58:10
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителЗаповед за определяне на изпълнител.pdf25-06-2019 16:58:23
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор и приложенията към него18-07-2019 11:31:58
Обявление по обществена поръчкаОбявление за възложена поръчка18-07-2019 11:31:58