Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02.14-41
Предмет на поръчката: Доставка и монтаж на столове за нуждите на Администрацията на Министерския съвет
Дата на публикуване: 29-11-2018 17:10:27
Статус: Изпълнена
Краен срок за подаване на оферти: 10-12-2018 23:59:00
Документ Описание Дата на публикуване
Документация за участие1. Техническа спецификация.docx29-11-2018 17:10:27
Документация за участие2. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП.docx29-11-2018 17:10:27
Документация за участие3. Проект на договор.docx29-11-2018 17:10:27
Покана за представяне на офертаПокана.pdf29-11-2018 17:10:27
Документация за участиеТехническо предложение.docx29-11-2018 17:10:27
Съобщение за отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти.pdf11-12-2018 17:10:01
Окончателен доклад на комисиятаДоклад.pdf14-12-2018 17:03:16
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителЗаповед за определяне на изпълнител.pdf14-12-2018 17:03:16
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 1.pdf14-12-2018 17:03:16
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 2.pdf14-12-2018 17:03:16
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор МС-147.pdf27-12-2018 10:23:38
Обявление по обществена поръчкаОбявление за възложена поръчка.pdf27-12-2018 10:23:38
Изпълнение на договорОбявление за приключване на договор.pdf12-03-2019 11:12:17