Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02.24-192
Предмет на поръчката: „Доставка на таблетни компютри, необходими за работа на внедрената Електронна система за провеждане на безхартиени заседания на Министерския съвет"
Дата на публикуване: 10-04-2018 17:25:19
Статус: Изпълнена
Краен срок за подаване на оферти: 11-04-2018 14:00:00
Документ Описание Дата на публикуване
Покана за представяне на офертаЕЕДОП-Приложение 110-04-2018 17:25:19
Покана за представяне на офертаПокана10-04-2018 17:25:19
Покана за представяне на офертаПриложения към покана10-04-2018 17:25:19
Решение по обществена поръчкаРешение за откриване на процедура 10-04-2018 17:25:19
Окончателен доклад на комисиятаДоклад за работата на комисията12-04-2018 17:26:09
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителРешение за определяне на изпълнител12-04-2018 17:26:09
Протокол от дейността на комисиятаПротокол от проведено договаряне12-04-2018 17:26:09
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор с приложения02-05-2018 15:34:13
Обявление по обществена поръчкаОбявление за възложена поръчка02-05-2018 15:34:13
Обявление по обществена поръчкаОбявление за приключване на договор05-06-2018 16:37:38