Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02.24-190
Предмет на поръчката: Доставка на 20 бр. компютърни конфигурации за Комплекс „Бояна“ за осигуряване работата при организиране на събития, които ще се проведат в България по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
Дата на публикуване: 10-04-2018 17:35:01
Статус: Изпълнена
Краен срок за подаване на оферти: 11-04-2018 10:00:00
Документ Описание Дата на публикуване
Покана за представяне на офертаелектронен ЕЕДОП10-04-2018 17:35:01
Покана за представяне на офертаПокана за участие в договаряне10-04-2018 17:35:01
Покана за представяне на офертаПриложения към поканата10-04-2018 17:35:01
Решение по обществена поръчкаРешение за откриване10-04-2018 17:35:01
Окончателен доклад на комисиятаДоклад за работата на комисията13-04-2018 17:27:02
Решение по обществена поръчкаЗаповед за определяне на изпълнител13-04-2018 17:27:02
Протокол от дейността на комисиятаПротокол 1 от договаряне13-04-2018 17:27:02
Протокол от дейността на комисиятаПротокол 2 от договаряне13-04-2018 17:27:02
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор с приложения26-04-2018 11:04:59
Обществени поръчкиОбявление за възложена поръчка27-04-2018 10:19:29