Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02.19-4
Предмет на поръчката: “Осигуряване на техническа поддръжка на виртуалната среда, специализирания и системен софтуер на ИИСДА”.
Дата на публикуване: 18-05-2018 14:50:19
Статус: Затворена
Краен срок за подаване на оферти: 21-06-2018 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Документация за участиеЕЕДОП18-05-2018 14:50:19
Обявление по обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка18-05-2018 14:50:20
Документация за участиеПриложения18-05-2018 14:50:20
Решение по обществена поръчкаРешение за откриване на обществената поръчка18-05-2018 14:50:20
Документация за участиеТехнически спецификации18-05-2018 14:50:20
Документация за участиеУказания18-05-2018 14:50:20
Съобщение за отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти25-06-2018 14:32:45
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителРешение за класиране и определяне на изпълнител02-07-2018 14:45:59