Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Предмет на поръчката: Доставка на гориво - газьол за отопление на Стопанство "Евксиноград"
Дата на публикуване: 22-01-2018 14:23:54
Статус: Затворена
Краен срок за подаване на оферти: 12-02-2018 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обявление по обществена поръчкаОбявление за обществената поръчка22-01-2018 14:23:54
Решение по обществена поръчкарешение за откриване на процедурата22-01-2018 14:23:54
Документация за участиеДокументация за участие22-01-2018 14:23:54