Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 05.11-119
Предмет на поръчката: Доставка на гориво - газьол за отопление на Стопанство "Евксиноград"
Дата на публикуване: 22-01-2018 14:23:54
Статус: Възложена
Краен срок за подаване на оферти: 12-02-2018 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обявление по обществена поръчкаОбявление за обществената поръчка22-01-2018 14:23:54
Решение по обществена поръчкарешение за откриване на процедурата22-01-2018 14:23:54
Документация за участиеДокументация за участие22-01-2018 14:23:54
Протокол от дейността на комисиятаПротокол от дейността на комисията22-02-2018 15:03:35
Съобщение за отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценовите оферти 08-03-2018 10:49:05
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 2 от дейността на комисията16-03-2018 14:36:52
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 3 от дейността на комисията16-03-2018 14:36:52
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителЗаповед за класиране и определяне на изпълнител16-03-2018 14:36:53
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор за изпълнение на обществена поръчка 09-05-2018 15:21:29
Договор за изпълнение на обществена поръчкаПриложения към договора 09-05-2018 15:21:30