Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02.24-228
Предмет на поръчката: „Извършване на ремонтни и строително-монтажни дейности в апартаменти от жилищния фонд на АМС и в сградите на Министерския съвет, гр. София, бул. Дондуков № 1, ул. Сердика № 6-8 и гараж на МС, София, ул. Йоаким Кърчовски № 1“
Дата на публикуване: 06-10-2017 13:00:35
Статус: Затворена
Краен срок за подаване на оферти: 08-11-2017 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обявление по обществена поръчкаОбявление по обществена поръчка 06-10-2017 13:00:35
Решение по обществена поръчкаРешение по обществена поръчка 06-10-2017 13:00:35
Обществени поръчкиДокументация за участие06-10-2017 13:00:35
Обществени поръчкиКоличествена сметка Приложение № 2А06-10-2017 13:00:35
Обществени поръчкиСпецификация на дограма Приложение 2Б06-10-2017 13:00:35
Обществени поръчкиКоличествено-стойностна сметка06-10-2017 13:00:35
Обществени поръчкиСпецификация за остойностяване на дограма06-10-2017 13:00:35
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 1 от дейността на комисията14-11-2017 15:56:27
Съобщение за отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценовите оферти05-12-2017 16:39:14
Окончателен доклад на комисиятаОкончателен доклад на комисията08-12-2017 16:31:48
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 2 от дейността на комисията08-12-2017 16:31:48
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 3 от дейността на комисията08-12-2017 16:31:48
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителЗаповед за определяне на изпълнител08-12-2017 16:31:48
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор за изпълнение на обществена поръчка 08-03-2018 15:03:25
Обявление по обществена поръчкаОбявление за възложена поръчка08-03-2018 15:39:30
Допълнително споразумение за изменениеДопълнително споразумение за изменение № 1 от 30.04.2018 12:00:0009-05-2018 09:58:13