Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02.24-403
Предмет на поръчката: „Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на Министерски съвет и неговата администрация и на обектите към Министерски съвет, с 2 обособени позиции:Обособена позиция 1: Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на сградите на Министерски съвет и неговата администрация и обектите към Министерски съвет на територията на Софи-град;Обособена позиция 2: Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на стопанство Евксиноград и обект Шабла
Дата на публикуване: 13-09-2018 10:52:46
Статус: Частично възложена
Краен срок за подаване на оферти: 31-10-2018 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Решение по обществена поръчкаРешение за откриване на процедура13-09-2018 10:49:06
Обществени поръчкиСтановище от предварителен контрол17-10-2018 14:19:17
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор № МС 124/01.12.2018 г.30-11-2018 14:35:06
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор № МС 125/01.12.201830-11-2018 14:35:07
Обявление по обществена поръчкаОбявление за възложена поръчка30-11-2018 14:35:07