Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02.24-403
Предмет на поръчката: „Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на Министерски съвет и неговата администрация и на обектите към Министерски съвет, с 2 обособени позиции:Обособена позиция 1: Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на сградите на Министерски съвет и неговата администрация и обектите към Министерски съвет на територията на Софи-град;Обособена позиция 2: Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на стопанство Евксиноград и обект Шабла
Дата на публикуване: 13-09-2018 10:52:46
Статус: Отворена
Краен срок за подаване на оферти: 12-10-2018 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Решение по обществена поръчкаРешение за откриване на процедура13-09-2018 10:49:06