Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02.24-396
Предмет на поръчката: „Подмяна на телефонната централа на Комплекс „Бояна“ чрез добавяне на изнесен капацитет от телефонна централа OpenScape 4000, обслужваща администрацията на Министерския съвет“
Дата на публикуване: 15-08-2017 17:22:05
Статус: Затворена
Краен срок за подаване на оферти: 23-08-2017 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Решение по обществена поръчкаРешение за откриване на процедура15-08-2017 17:22:05
Покана за представяне на офертаПокана за представяне на оферта15-08-2017 17:22:06
Покана за представяне на офертаПриложения към поканата за представяне на оферта15-08-2017 17:22:07
Окончателен доклад на комисиятаУтвърден доклад за резултатите от проведени преговори28-08-2017 15:04:10
Протокол от дейността на комисиятаПротокол за резултатите от проведени преговори28-08-2017 15:04:10
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителЗаповед за определяне на изпълнител28-08-2017 15:04:10