Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02.24-405
Предмет на поръчката: „Доставка и монтаж на презентационна и видеоконферентна система за Дом № 2 от комплекс Бояна, по повод ползване на обекта за целите на председателството на Р България на Съвета на ЕС през 2018 г.“.
Дата на публикуване: 10-08-2017 16:27:14
Статус: Изпълнена
Краен срок за подаване на оферти: 21-08-2017 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Покана за представяне на офертаКоличествена сметка10-08-2017 16:27:14
Покана за представяне на офертаКоличествено-стойностна сметка10-08-2017 16:27:14
Покана за представяне на офертаПокана за участие10-08-2017 16:27:15
Покана за представяне на офертаПриложения към поканата10-08-2017 16:27:15
Решение по обществена поръчкаРешение за откриване на процедура10-08-2017 16:27:15
Протокол от дейността на комисиятаПротокол от проведен жребий22-08-2017 15:31:04
Окончателен доклад на комисиятаУтвърден доклад за резултатите от проведени преговори24-08-2017 16:49:15
Протокол от дейността на комисиятаПротокол за резултатите от проведени преговори24-08-2017 16:49:15
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителЗаповед за класиране и определяне на изпълнител24-08-2017 16:49:15
Обществени поръчкиСтановище за осъществен контрол по 1л. 233 от ЗОП30-08-2017 12:59:10
Обявление по обществена поръчкаОбявление за възлагане на обществена поръчка05-10-2017 13:16:36
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор за изпълнение на обществена поръчка МС-65 от 04.09.2017 г.05-10-2017 16:05:28
Допълнително споразумение за изменениеДопълнително споразумение №1/29.09.2017 г. към договор МС-65/04.09.2017 г.05-10-2017 17:17:08
Изпълнение на договорИнформация за изпълнен договор25-01-2018 18:09:37