Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 03.10-14
Предмет на поръчката: „Разработване, тестване, внедряване на софтуерна платформа, чрез която да функционира система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. - „СИСТЕМАТА“, обучаване за работа със СИСТЕМАТА“по проект 2014BG05M9OP001-3.2015.001 „Разработване и внедряване на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г.“, по ОП РЧР 2014-2020 г.
Дата на публикуване: 10-06-2017 17:28:41
Статус: Прекратена
Краен срок за подаване на оферти: 26-06-2017 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Решение по обществена поръчкаРешение за откриване10-06-2017 17:28:32
Документация за участиеДокументация за процедура за възлагане на обществена поръчка10-06-2017 17:28:42
Обявление по обществена поръчкаОбявление за поръчка10-06-2017 17:28:42
Разяснение по обществена поръчкаРазяснение 116-06-2017 16:12:16
Разяснение по обществена поръчкаРазяснение 2 20-06-2017 17:32:27
Разяснение по обществена поръчкаРазяснение320-06-2017 17:33:18
Обществени поръчкиСъобщение за спиране на процедурата26-06-2017 13:23:23
Заповед за прекратяванеРешение за прекратяване26-06-2017 18:05:35