Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02.24-366
Предмет на поръчката: „Доставка на хигиенни консумативи и материали“
Дата на публикуване: 28-08-2017 11:39:36
Статус: Отворена
Краен срок за подаване на оферти: 03-10-2017 17:30:00