Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02.24-366
Предмет на поръчката: „Доставка на хигиенни консумативи и материали“
Дата на публикуване: 28-08-2017 11:39:36
Статус: Възложена
Краен срок за подаване на оферти: 03-10-2017 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обявление по обществена поръчкаОбявление по обществена поръчка 28-08-2017 11:39:36
Решение по обществена поръчкаReshenie_higienni.pdf28-08-2017 11:39:36
Обществени поръчкиДокументация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка28-08-2017 11:39:36
Разяснение по обществена поръчкаРазяснение по обществена поръчка 08-09-2017 16:10:01
Разяснение по обществена поръчкаРазяснение № 2 по обществена поръчка18-09-2017 14:51:55
Разяснение по обществена поръчкаРазяснение по обществена поръчка 25-09-2017 16:44:23
Съобщение за отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценовите оферти10-10-2017 14:54:36
Окончателен доклад на комисиятаОкончателен доклад на комисията25-10-2017 11:04:12
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителЗаповед за класиране на участниците и определяне на изпълнител 25-10-2017 11:04:12
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 1 от дейността на комисията25-10-2017 11:04:13
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 2 от дейността на комисията 25-10-2017 11:04:13
Обявление по обществена поръчкаОбявление за възлагане на обществена поръчка15-01-2018 15:06:26
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор за изпълнение на обществена поръчка 15-01-2018 15:06:26
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор за изпълнение на обществена поръчка 15-01-2018 15:06:27
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор за изпълнение на обществена поръчка 15-01-2018 15:06:27