Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 05.11-58
Предмет на поръчката: Доставка на стъклени бутилки за вино и ракии за нуждите на винарска изба „Евксиноград“, стопанство „Евксиноград“
Дата на публикуване: 17-09-2018 15:49:05
Статус: Прекратена
Краен срок за подаване на оферти: 01-11-2018 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обществени поръчкиЕЕДОП17-09-2018 15:49:05
Обществени поръчкиПриложения17-09-2018 15:49:05
Обществени поръчкиТехническа спецификация17-09-2018 15:49:05
Обществени поръчкиУказания.PDF17-09-2018 15:49:05
Обществени поръчкиОбявление за поръчка17-09-2018 16:10:48
Обществени поръчкиРешение за откриване на процедура17-09-2018 16:10:49
Обявление по обществена поръчкаРешение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация09-10-2018 12:25:54
Заповед за прекратяванеЗаповед за прекратяване на обществена поръчка08-11-2018 12:05:58
Окончателен доклад на комисиятаОкончателен доклад от работата на комисията08-11-2018 12:05:58
Протокол от дейността на комисиятаПротокол от дейността на комисията08-11-2018 12:05:58
Обявление по обществена поръчкаОбявление за възложена поръчка23-11-2018 17:26:03