Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02.50-111/17
Предмет на поръчката: „Предоставяне на консултантски услуги за изграждане на механизми и умения за взаимодействие между администрацията и гражданското общество“
Дата на публикуване: 02-04-2018 13:29:41
Статус: Затворена
Краен срок за подаване на оферти: 24-04-2018 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Документация за участиеЕЕДОП02-04-2018 13:29:41
Обявление по обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка02-04-2018 13:29:41
Документация за участиеПриложения02-04-2018 13:29:41
Решение по обществена поръчкаРешение за откриване02-04-2018 13:29:41
Документация за участиеМетодика за оценка02-04-2018 13:29:41
Документация за участиеТехнически спецификации02-04-2018 13:29:41
Документация за участиеУказания към участниците02-04-2018 13:29:41
Разяснение по обществена поръчкаРазяснение 116-04-2018 17:23:51
Разяснение по обществена поръчкаРазяснение 219-04-2018 17:30:39
Разяснение по обществена поръчкаРазяснение 319-04-2018 18:16:24
Протокол от дейността на комисиятаПротокол 1 от работата на комисията23-05-2018 10:39:31
Съобщение за отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти11-06-2018 15:58:17
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителРешение за избор на изпълнител28-06-2018 12:04:58
Протокол от дейността на комисиятаОценителни листа28-06-2018 12:04:58
Протокол от дейността на комисиятаОценителни листа28-06-2018 12:04:59
Протокол от дейността на комисиятаОценителни листа28-06-2018 12:05:00
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 2 от работата на комисията28-06-2018 12:05:00
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 3 от работата на комисията28-06-2018 12:05:00
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор за изпълнение24-10-2018 17:00:24
Обявление по обществена поръчкаОбявление за възложена поръчка24-10-2018 17:00:24
Договор за изпълнение на обществена поръчкаПриложение 1 към договора24-10-2018 17:00:25
Договор за изпълнение на обществена поръчкаПриложение 2 към договора24-10-2018 17:00:26
Договор за изпълнение на обществена поръчкаПриложение 3 към договора24-10-2018 17:00:26