Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02.24-38
Предмет на поръчката: „Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на администрацията на Министерския съвет”
Дата на публикуване: 02-02-2018 11:44:07
Статус: Затворена
Краен срок за подаване на оферти: 13-02-2018 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обществени поръчкиПроект на договор - Приложение № 2 към поканата02-02-2018 11:44:07
Обществени поръчкиОбразец на декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП - Приложение № 1 към поканата02-02-2018 11:44:07
Обществени поръчкиПокана за участие02-02-2018 11:44:07
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 1 от дейността на комисията 14-02-2018 16:46:44
Съобщение за отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценовите оферти 14-02-2018 16:46:44