Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02.50-126
Предмет на поръчката: „Изработване, тестване и внедряване на Портал за отворени данни, разработване на инструмент за автоматизирано въвеждане на данни на портала и провеждане на свързано обучение“ по Проект BG05SFOP001-2.001-0001 „Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“
Дата на публикуване: 01-12-2017 10:20:38
Статус: Възложена
Краен срок за подаване на оферти: 09-01-2018 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Документация за участиеДокументация за участие01-12-2017 10:20:39
Обявление по обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка01-12-2017 10:20:40
Пазарни консултацииПазарни консултации-I01-12-2017 10:20:42
Пазарни консултацииПазарни консултации-II01-12-2017 10:20:44
Пазарни консултацииПазарни консултации-III01-12-2017 10:20:44
Пазарни консултацииПазарни консултации-III01-12-2017 10:20:44
Документация за участиеПриложения към документацията за участие01-12-2017 10:20:45
Решение по обществена поръчкаРешение за откриване на обществена поръчка01-12-2017 10:20:45
Документация за участиеТехнически спецификации01-12-2017 10:20:45
Разяснение по обществена поръчкаРазяснение по обществена поръчка02-01-2018 15:52:19
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 1 от дейността на комисията18-01-2018 17:08:54
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 2 от дейността на комисията08-02-2018 16:08:06
Съобщение за отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценовите оферти12-03-2018 12:33:46
Окончателен доклад на комисиятаОкончателен доклад на комисията16-03-2018 16:35:27
Окончателен доклад на комисиятаОценителни листа316-03-2018 16:35:31
Окончателен доклад на комисиятаОценителни листа416-03-2018 16:35:34
Окончателен доклад на комисиятаОценителни листа116-03-2018 16:35:39
Окончателен доклад на комисиятаОценителни листа216-03-2018 16:35:43
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 3 от дейността на комисията16-03-2018 16:35:44
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 4 от дейността на комисията16-03-2018 16:35:44
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителЗаповед за определяне на изпълнител16-03-2018 16:35:44
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор МС-4816-05-2018 14:48:25
Обявление по обществена поръчкаОбявление за възложена поръчка16-05-2018 14:48:25
Договор за изпълнение на обществена поръчкаПриложения 3-4 към договор МС-4816-05-2018 14:48:26
Договор за изпълнение на обществена поръчкаПриложение 1 към договор МС-4816-05-2018 14:48:26
Договор за изпълнение на обществена поръчкаПриложение 2 към договор МС-4816-05-2018 14:48:30