Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02.50-126
Предмет на поръчката: „Изработване, тестване и внедряване на Портал за отворени данни, разработване на инструмент за автоматизирано въвеждане на данни на портала и провеждане на свързано обучение“ по Проект BG05SFOP001-2.001-0001 „Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“
Дата на публикуване: 01-12-2017 10:20:38
Статус: Затворена
Краен срок за подаване на оферти: 09-01-2018 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Документация за участиеДокументация за участие01-12-2017 10:20:39
Обявление по обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка01-12-2017 10:20:40
Пазарни консултацииПазарни консултации-I01-12-2017 10:20:42
Пазарни консултацииПазарни консултации-II01-12-2017 10:20:44
Пазарни консултацииПазарни консултации-III01-12-2017 10:20:44
Пазарни консултацииПазарни консултации-III01-12-2017 10:20:44
Документация за участиеПриложения към документацията за участие01-12-2017 10:20:45
Решение по обществена поръчкаРешение за откриване на обществена поръчка01-12-2017 10:20:45
Документация за участиеТехнически спецификации01-12-2017 10:20:45
Разяснение по обществена поръчкаРазяснение по обществена поръчка02-01-2018 15:52:19
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 1 от дейността на комисията18-01-2018 17:08:54