Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02.50-126
Предмет на поръчката: „Изработване, тестване и внедряване на Платформа за достъп до обществена информация и провеждане на свързано обучение“ по Проект BG05SFOP001-2.001-0001 „Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“
Дата на публикуване: 11-12-2017 10:43:20
Статус: Затворена
Краен срок за подаване на оферти: 18-01-2018 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обявление по обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка11-12-2017 10:43:20
Решение по обществена поръчкаРешение за откриване на обществена поръчка11-12-2017 10:43:20
Пазарни консултацииПазарни консултации-I11-12-2017 16:41:19
Пазарни консултацииПазарни консултации-II11-12-2017 16:41:20
Пазарни консултацииПазарни консултации-III11-12-2017 16:41:21
Пазарни консултацииПазарни консултации-IV11-12-2017 16:41:21
Документация за участиеДокументация за участие12-12-2017 10:50:52
Документация за участиеПриложения към документацията за участие12-12-2017 10:50:53
Документация за участиеТехнически спецификации12-12-2017 10:50:53