Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02.50-126
Предмет на поръчката: „Изработване, тестване и внедряване на Платформа за достъп до обществена информация и провеждане на свързано обучение“ по Проект BG05SFOP001-2.001-0001 „Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“
Дата на публикуване: 11-12-2017 10:43:20
Статус: Възложена
Краен срок за подаване на оферти: 18-01-2018 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обявление по обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка11-12-2017 10:43:20
Решение по обществена поръчкаРешение за откриване на обществена поръчка11-12-2017 10:43:20
Пазарни консултацииПазарни консултации-I11-12-2017 16:41:19
Пазарни консултацииПазарни консултации-II11-12-2017 16:41:20
Пазарни консултацииПазарни консултации-III11-12-2017 16:41:21
Пазарни консултацииПазарни консултации-IV11-12-2017 16:41:21
Документация за участиеДокументация за участие12-12-2017 10:50:52
Документация за участиеПриложения към документацията за участие12-12-2017 10:50:53
Документация за участиеТехнически спецификации12-12-2017 10:50:53
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 1 от дейността на комисията25-01-2018 14:00:38
Съобщение за отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценовите оферти12-03-2018 12:33:46
Окончателен доклад на комисиятаОкончателен доклад на комисията16-03-2018 16:44:58
Окончателен доклад на комисиятаОценителни листа16-03-2018 16:45:04
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 2 от дейността на комисията16-03-2018 16:45:05
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 3 от дейността на комисията16-03-2018 16:45:05
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителЗаповед за определяне на изпълнител16-03-2018 16:45:06
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор МС-5016-05-2018 10:56:05
Обявление по обществена поръчкаОбявление за възложена поръчка16-05-2018 10:56:05
Договор за изпълнение на обществена поръчкаПриложения 3-4 към договор МС-5016-05-2018 10:56:06
Договор за изпълнение на обществена поръчкаПриложение 1 към договор МС-5016-05-2018 10:56:06
Договор за изпълнение на обществена поръчкаПриложение 2 към договор МС-5016-05-2018 10:56:10