Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02.50-111/17-2
Предмет на поръчката: „Предоставяне на консултантски услуги за изграждане на практики за съвместно регулиране на икономически сектори между администрацията и заинтересованите страни“
Дата на публикуване: 27-04-2018 14:48:52
Статус: Затворена
Краен срок за подаване на оферти: 21-05-2018 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Документация за участиеЕЕДОП27-04-2018 14:48:52
Обявление по обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка27-04-2018 14:48:52
Решение по обществена поръчкаРешение за откриване на процедурата27-04-2018 14:48:52
Документация за участиеМетодика за оценка27-04-2018 14:48:52
Документация за участиеПриложения27-04-2018 14:48:52
Документация за участиеТехнически спецификации27-04-2018 14:48:52
Документация за участиеУказания27-04-2018 14:48:52
Разяснение по обществена поръчкаРазяснение 104-05-2018 16:50:05
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 1 от работата на комисията08-06-2018 13:43:06
Съобщение за отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценовите оферти01-08-2018 15:21:14
Протокол от дейността на комисиятаОценителни листове15-08-2018 11:01:28
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 2 от дейността на комисията15-08-2018 11:01:29
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 3 от дейността на комисията15-08-2018 11:01:29
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителЗаповед за определяне на изпълнител15-08-2018 11:01:29