Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02.24-239
Предмет на поръчката: „Доставка и монтаж на допълнително оборудване към презентационна и видеоконферентна система за Дом № 2 от Комплекс „Бояна“, по повод ползване на обекта за целите на председателството на Р България на Съвета на ЕС през 2018 г.“
Дата на публикуване: 18-05-2018 12:04:01
Статус: Изпълнена
Краен срок за подаване на оферти: 21-05-2018 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Покана за представяне на офертаЕЕДОП18-05-2018 12:04:01
Покана за представяне на офертаКоличествена сметка18-05-2018 12:04:02
Покана за представяне на офертаКоличествено-стойностна сметка18-05-2018 12:04:02
Покана за представяне на офертаПокана за участие18-05-2018 12:04:02
Покана за представяне на офертаПриложения към поканата18-05-2018 12:04:02
Покана за представяне на офертаРешение за откриване на процедура18-05-2018 12:04:02
Протокол от дейността на комисиятаПротокол от проведен жребий22-05-2018 14:18:15
Окончателен доклад на комисиятаУтвърден доклад за резултатите от работата на комисията23-05-2018 13:46:00
Протокол от дейността на комисиятаПротокол за резултатите от проведени преговори23-05-2018 13:46:01
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителЗаповед за определяне на изпълнител23-05-2018 13:46:01
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор МС-64 с приложения05-06-2018 11:08:41
Обявление по обществена поръчкаОбявление за възложена поръчка05-06-2018 11:08:42
Обявление по обществена поръчкаОбявление за приключване на договор17-07-2018 14:05:52