Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02.24-414
Предмет на поръчката: „Доставка на дизел генератор, за подсигуряване на резервно електрическо захранване на определени консуматори, намиращи се в Дом 2 на Комплекс „Бояна““
Дата на публикуване: 22-08-2017 16:32:06
Статус: Прекратена
Краен срок за подаване на оферти: 24-08-2017 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Покана за представяне на офертаПокана22-08-2017 16:32:07
Решение по обществена поръчкаРешение за откриване от 22.08.1722-08-2017 16:32:07
Заповед за прекратяванеЗаповед за прекратяване ФС-8624-08-2017 11:28:20