Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 05.11-106
Предмет на поръчката: „Доставка на природен газ за нуждите на комплекс „Бояна“ за 2018 г.“
Дата на публикуване: 19-10-2017 10:49:46
Статус: Възложена
Краен срок за подаване на оферти: 20-11-2017 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Решение по обществена поръчкаРешение за откриване на процедура19-10-2017 10:49:46
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор за обществена поръчка11-01-2018 10:40:51