Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02.15-20
Предмет на поръчката: „Изработване, дизайн и техническа поддръжка на интернет сайт за нуждите на Министерския съвет на Република България“
Дата на публикуване: 29-09-2016 15:05:42
Статус: Изпълнена
Краен срок за подаване на оферти: 27-10-2016 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Документация за участиеДокументация за участие29-09-2016 15:05:42
Обявление по обществена поръчкаОбявление по обществена поръчка29-09-2016 15:05:42
Решение по обществена поръчкаРешение по обществена поръчка29-09-2016 15:05:42
Разяснение по обществена поръчкаРазяснение по обществена поръчка от 12.10.2016 г.12-10-2016 13:31:31
Разяснение по обществена поръчкаРазяснение по обществена поръчка от 14.10.2016 г.14-10-2016 16:43:16
Протокол от дейността на комисиятаПротокол 1 от дейността на комисията01-11-2016 13:21:46
Съобщение за отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценовите оферти21-11-2016 11:39:38
Окончателен доклад на комисиятаДоклад от дейността на комисията12-12-2016 13:44:03
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 2 от дейността на комисията12-12-2016 13:44:03
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 3 от дейността на комисията12-12-2016 13:44:04
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителЗаповед за класиране на участниците и определяне на изпълнител12-12-2016 13:44:04
Обявление по обществена поръчкаОбявление за възложена поръчка01-02-2017 16:44:22
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор МС-6 с приложения01-02-2017 16:45:21
Обявление по обществена поръчкаОбявление за приключване на договор17-01-2018 13:46:06