Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02.24-406
Предмет на поръчката: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марката HP (Ейч Пи) за нуждите на Администрацията на Министерския съвет”, във връзка със сключено Рамково споразумение № СПОР-9/30.05.2017 г. на ЦОП
Дата на публикуване: 15-08-2017 11:36:37
Статус: Възложена
Краен срок за подаване на оферти: 25-08-2017 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обществени поръчкиОбразец на декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП - Приложение № 1 към поканата15-08-2017 11:36:37
Обществени поръчкиПокана15-08-2017 11:36:37
Обществени поръчкиПроект на договор - Приложение № 2 към поканата15-08-2017 11:36:37
Протокол от дейността на комисиятаПротокол 1 от дейността на комисията28-08-2017 16:03:34
Съобщение за отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценовите оферти05-09-2017 10:34:29
Окончателен доклад на комисиятаДоклад за резултатите от работата на комисията19-09-2017 14:50:01
Протокол от дейността на комисиятаПротокол 2 от дейността на комисията19-09-2017 14:50:01
Протокол от дейността на комисиятаПротокол 3 от дейността на комисията19-09-2017 14:50:01
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителЗаповед за определяне на изпълнител19-09-2017 14:50:01
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор МС-76 с приложения20-10-2017 10:14:27
Обявление по обществена поръчкаОбявление за възложена поръчка20-10-2017 10:14:28