Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02.51-157
Предмет на поръчката: „Осигуряване на система за киберзащита на ИСУН2020“
Дата на публикуване: 30-08-2018 14:23:21
Статус: Възложена
Краен срок за подаване на оферти: 04-10-2018 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Документация за участиеЕЕДОП30-08-2018 14:23:21
Обявление по обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка30-08-2018 14:23:21
Документация за участиеПриложения30-08-2018 14:23:21
Решение по обществена поръчкаРешение за откриване на обществена поръчка30-08-2018 14:23:21
Документация за участиеТехнически спецификации30-08-2018 14:23:21
Документация за участиеУказания30-08-2018 14:23:22
Протокол от дейността на комисиятаПротокол 1 от работата на комисията09-10-2018 16:56:44
Съобщение за отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти09-10-2018 16:56:44
Окончателен доклад на комисиятаДоклад от работата на комисията15-10-2018 18:00:10
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителРешение за класиране и определяне на изпълнител15-10-2018 18:00:10
Протокол от дейността на комисиятаПротокол 215-10-2018 18:00:10
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор за изпълнение26-11-2018 13:46:29
Обявление по обществена поръчкаОбявление за възложена поръчка26-11-2018 13:46:29
Договор за изпълнение на обществена поръчкаПриложения към договор26-11-2018 13:46:29
Обявление по обществена поръчкаОбавление за приключен договор15-02-2019 12:36:58