Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02.24-225
Предмет на поръчката: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс) за нуждите на Администрацията на Министерския съвет“
Дата на публикуване: 03-07-2019 14:54:31
Статус: Изпълнена
Краен срок за подаване на оферти: 15-07-2019 23:59:59
Документ Описание Дата на публикуване
Обществени поръчкиДекларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП03-07-2019 14:54:32
Обществени поръчкиПроект на договор03-07-2019 14:54:32
Обществени поръчкиПокана03-07-2019 14:54:32
Съобщение за отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти.pdf19-07-2019 16:03:43
Окончателен доклад на комисиятаДоклад.pdf31-07-2019 15:30:48
Протокол от дейността на комисиятаПротокол 131-07-2019 15:30:48
Протокол от дейността на комисиятаПротокол 231-07-2019 15:30:48
Решение по обществена поръчкаРешение.pdf31-07-2019 15:30:48
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор МС-115.pdf09-09-2019 10:24:19
Обявление по обществена поръчкаМС-115.pdf09-09-2019 10:24:19
Обявление по обществена поръчкаОбявление за приключване на договор МС-115.pdf10-05-2021 15:31:37