Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02.50-28
Предмет на поръчката: „Разработване на платформа за провеждане на тестове и портал jobs.government.bg”
Дата на публикуване: 11-05-2018 15:20:44
Статус: Възложена
Краен срок за подаване на оферти: 13-06-2018 17:03:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обявление по обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка11-05-2018 15:20:30
Решение по обществена поръчкаРешение за откриване11-05-2018 15:20:44
Документация за участиеДокументация за обществена поръчка12-05-2018 16:31:07
Документация за участиее-ЕЕДОП12-05-2018 16:31:07
Пазарни консултацииДоговор за изработване на техническата документация - чл.1, ал.1, т. 3 от договора14-05-2018 09:38:36
Протокол от дейността на комисиятаПротокол 1 от работата на комисията13-07-2018 17:36:10
Съобщение за отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти13-08-2018 16:42:10
Окончателен доклад на комисиятаДоклад от работата на комисията17-08-2018 18:05:21
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителРешение за определяне на изпълнител17-08-2018 18:05:21
Протокол от дейността на комисиятаПротокол 2 с приложения17-08-2018 18:05:23
Протокол от дейността на комисиятаПротокол 317-08-2018 18:05:23
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор04-10-2018 17:39:50
Обявление по обществена поръчкаОбявление за възложена поръчка04-10-2018 17:39:51
Договор за изпълнение на обществена поръчкаПриложение 1 към договора04-10-2018 17:39:51
Договор за изпълнение на обществена поръчкаПриложение 2 към договора04-10-2018 17:39:53
Договор за изпълнение на обществена поръчкаПриложение 3 към договора04-10-2018 17:39:53