Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02.24-348
Предмет на поръчката: „Допълнителна доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка НР (Ейч Пи) за нуждите на Администрацията на Министерския съвет“.
Дата на публикуване: 29-08-2019 16:24:50
Статус: Изпълнена
Краен срок за подаване на оферти: 05-09-2019 23:59:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обществени поръчкиДекларация по чл. 54 ал. 1 т. 7 от ЗОП29-08-2019 16:24:50
Обществени поръчкиПокана29-08-2019 16:24:50
Обществени поръчкиПроект на договор29-08-2019 16:24:50
Съобщение за отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти.pdf09-09-2019 15:22:07
Протокол от дейността на комисиятаПротокол 1.pdf12-09-2019 17:29:05
Протокол от дейността на комисиятаПротокол 2.pdf12-09-2019 17:29:05
Окончателен доклад на комисиятаДоклад.pdf12-09-2019 17:29:55
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителЗаповед за определяне на изпълнител.pdf12-09-2019 17:29:55
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор № МС-139.pdf17-10-2019 09:10:34
Обявление по обществена поръчкаОбявление МС-139.pdf17-10-2019 09:10:35
Обявление по обществена поръчкаОбявление за приключване на договор МС-139.pdf10-05-2021 15:31:37