Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02.51-326
Предмет на поръчката: Верификация на разходи по Фонда за техническа помощ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, Фонда за двустранни отношения по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежки финансов механизъм 2009 – 2014 и Фонда за техническа помощ и Фонда за двустранни отношения, финансирани по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежки финансов механизъм 2014 - 2021 г.
Дата на публикуване: 31-01-2018 16:35:24
Статус: Възложена
Краен срок за подаване на оферти: 22-02-2018 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Документация за участиеДокументация за участие31-01-2018 16:35:24
Документация за участиеПриложение - Контролен лист31-01-2018 16:35:25
Обявление по обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка31-01-2018 16:35:25
Документация за участиеПриложения към документацията за участие31-01-2018 16:35:25
Решение по обществена поръчкаРешение за откриване на процедурата31-01-2018 16:35:25
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителЗаповед за определяне на изпълнител19-04-2018 11:40:23
Протокол от дейността на комисиятаПротокол от дейността на комисията19-04-2018 11:40:23
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор за обществена поръчка27-06-2018 14:35:44
Договор за изпълнение на обществена поръчкаИнформация за сключен договор27-06-2018 14:35:44
Договор за изпълнение на обществена поръчкаПриложение № 1 към договора27-06-2018 14:35:44
Договор за изпълнение на обществена поръчкаПриложение № 2 към договора27-06-2018 14:35:44
Договор за изпълнение на обществена поръчкаПриложение № 3 към договора27-06-2018 14:35:44