Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02.19-2
Предмет на поръчката: „Осигуряване на техническа поддръжка на виртуалната среда, специализирания и системен софтуер на Единната информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация (ЕИСУЧРДА)
Дата на публикуване: 12-05-2018 17:22:44
Статус: Възложена
Краен срок за подаване на оферти: 14-06-2018 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Документация за участиеЕЕДОП12-05-2018 17:22:44
Документация за участиеПриложения12-05-2018 17:22:44
Документация за участиеТехнически спецификации и критерий за възлагане12-05-2018 17:22:44
Документация за участиеУказания12-05-2018 17:22:44
Обявление по обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка14-05-2018 10:52:55
Решение по обществена поръчкаРешение за откриване14-05-2018 10:52:55
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 1 от дейността на комисията20-06-2018 11:02:41
Съобщение за отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценовите оферти20-06-2018 11:02:41
Окончателен доклад на комисиятаОкончателен доклад от дейността на комисията06-07-2018 15:03:26
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителЗаповед за определяне на изпълнител06-07-2018 15:03:26
Протокол от дейността на комисиятаПротокол 2 от дейността на комисията06-07-2018 15:03:26
Обявление по обществена поръчкаОбявление за възложена поръчка27-07-2018 10:39:02
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор за обществена поръчка31-07-2018 12:27:14
Договор за изпълнение на обществена поръчкаПриложения към договора31-07-2018 12:27:14