Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02.07-22
Предмет на поръчката: „Абонаментно пълно сервизно обслужване и поддръжка с доставка на резервни части и консумативи на 3 (три) бр. черно-бели производствени копирни машини „Konica Minolta bizhub pro С 1050 – системна конфигурация 3” и цветна производствена копирна машина „Konica Minolta bizhub pro C 6501“
Дата на публикуване: 10-11-2017 11:20:13
Статус: Възложена
Краен срок за подаване на оферти: 14-12-2017 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Документация за участиеДокументация за участие10-11-2017 11:20:13
Обявление по обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка10-11-2017 11:20:14
Документация за участиеПриложения към документацията за участие10-11-2017 11:20:14
Решение по обществена поръчкаРешение за откриване на обществена поръчка10-11-2017 11:20:14
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 1 от дейността на комисията15-12-2017 15:45:59
Съобщение за отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценовите оферти15-12-2017 15:46:00
Окончателен доклад на комисиятаОкончателен доклад на комисията21-12-2017 11:31:16
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 2 от дейността на комисията21-12-2017 11:31:17
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителЗаповед за определяне на изпълнител21-12-2017 11:31:17
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор МС-9 с приложения19-01-2018 10:18:22
Обявление по обществена поръчкаОбявление за възложена поръчка19-01-2018 10:18:22