Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02.50-111
Предмет на поръчката: „Актуализация на Портала за обществени консултации www.strategy.bg“ по Проект BG05SFOP001-2.001-0002-C01 „Администрация и гражданско общество – партньорство в управлението“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“
Дата на публикуване: 22-12-2017 10:32:17
Статус: Затворена
Краен срок за подаване на оферти: 30-01-2018 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Пазарни консултацииПазарни консултации-I22-12-2017 10:16:01
Пазарни консултацииПазарни консултации-II22-12-2017 10:17:11
Документация за участиеДокументация за участие22-12-2017 10:32:18
Обявление по обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка22-12-2017 10:32:19
Пазарни консултацииПазарни консултации-III22-12-2017 10:32:24
Документация за участиеПриложения към документацията за участие22-12-2017 10:32:25
Решение по обществена поръчкаРешение за откриване на обществена поръчка22-12-2017 10:32:25
Документация за участиеТехнически спецификации22-12-2017 10:32:26
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 1 от дейността на комисията21-02-2018 17:04:03
Съобщение за отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценовите оферти17-04-2018 15:53:22