Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02.50-18
Предмет на поръчката: „Оценка на изпълнението на ОПДУ в периода 2015 – 2017 г. и проучвания, подпомагащи процеса по планиране събирането на данни за всички оценки след 2017 г., включени в Плана за оценка на ОПДУ“
Дата на публикуване: 04-09-2017 17:03:32
Статус: Възложена
Краен срок за подаване на оферти: 27-09-2017 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Решение по обществена поръчкаРешение за откриване на обществена поръчка04-09-2017 17:03:32
Обявление по обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка04-09-2017 17:04:32
Документация за участиеДокументация за участие04-09-2017 17:27:52
Разяснение по обществена поръчкаРазяснение № 1 по обществена поръчка08-09-2017 16:14:59
Разяснение по обществена поръчкаРазяснение № 2 по обществена поръчка08-09-2017 16:15:46
Разяснение по обществена поръчкаРазяснение № 3 по обществена поръчка14-09-2017 16:37:42
Разяснение по обществена поръчкаРазяснение № 4 по обществена поръчка18-09-2017 15:45:56
Обществени поръчкиСъобщение за промяна в датата за отваряне на офертите за участие в обществената поръчка 27-09-2017 16:29:39
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 1 от дейността на комисията24-10-2017 15:48:06
Съобщение за отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценовите оферти24-11-2017 13:11:56
Окончателен доклад на комисиятаОкончателен доклад на комисията12-12-2017 17:26:23
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителЗаповед за класиране на участниците и определяне на изпълнител 12-12-2017 17:26:24
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 2 от дейността на комисията12-12-2017 17:26:24
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 3 от дейността на комисията 12-12-2017 17:26:24
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор за изпълнение на обществена поръчка 22-02-2018 15:28:26
Обявление по обществена поръчкаОбявление за възложена поръчка22-02-2018 15:28:27