Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02.24-401
Предмет на поръчката: Обновяване на компютърната - LAN мрежа на Министерския съвет и осигуряване на техническа поддръжка на комуникационното оборудване
Дата на публикуване: 08-10-2018 11:18:48
Статус: Възложена
Краен срок за подаване на оферти: 12-11-2018 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обявление по обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка08-10-2018 11:18:48
Решение по обществена поръчкаРешение за откриване на процедура08-10-2018 11:18:49
Документация за участиеПриложения09-10-2018 13:54:40
Документация за участиеТехнически спецификации09-10-2018 13:54:40
Документация за участиеЕЕДОП09-10-2018 13:54:40
Документация за участиеУказания09-10-2018 13:54:41
Съобщение за отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти.pdf20-11-2018 17:28:49
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 1.pdf27-11-2018 10:12:51
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 2.pdf27-11-2018 10:13:15
Окончателен доклад на комисиятаДоклад от работата на комисията.pdf27-11-2018 10:13:38
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителЗаповед за определяне на изпълнител.pdf27-11-2018 10:13:54
Обявление по обществена поръчкаОбявление за възложена поръчка.pdf27-12-2018 10:35:29
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор МС-141.pdf27-12-2018 10:35:50
Допълнително споразумение за изменениеАнекс № 1.pdf27-12-2018 10:36:04