Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02.24-401
Предмет на поръчката: Обновяване на компютърната - LAN мрежа на Министерския съвет и осигуряване на техническа поддръжка на комуникационното оборудване
Дата на публикуване: 08-10-2018 11:18:48
Статус: Отворена
Краен срок за подаване на оферти: 12-11-2018 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обявление по обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка08-10-2018 11:18:48
Решение по обществена поръчкаРешение за откриване на процедура08-10-2018 11:18:49
Документация за участиеПриложения09-10-2018 13:54:40
Документация за участиеТехнически спецификации09-10-2018 13:54:40
Документация за участиеЕЕДОП09-10-2018 13:54:40
Документация за участиеУказания09-10-2018 13:54:41