Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02.24-414
Предмет на поръчката: „Доставка на дизел генератор, за подсигуряване на резервно електрическо захранване на определени консуматори, намиращи се в Дом 2 на Комплекс „Бояна“
Дата на публикуване: 05-09-2017 15:42:00
Статус: Изпълнена
Краен срок за подаване на оферти: 11-09-2017 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обществени поръчкиПокана за участие05-09-2017 15:42:00
Обществени поръчкиПриложения към Покана05-09-2017 15:42:00
Решение по обществена поръчкаРешение за откриване от 05.09.201705-09-2017 15:52:54
Разяснение по обществена поръчкаРазяснение по обществена поръчка08-09-2017 11:00:29
Протокол от дейността на комисиятаПротокол от проведен жребий12-09-2017 14:59:42
Протокол от дейността на комисиятаПротоколи от проведени преговори29-09-2017 16:30:13
Окончателен доклад на комисиятаОкончателен доклад на комисията29-09-2017 16:30:13
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителРешение за определяне на изпълнител29-09-2017 16:30:13
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор МС-78 с приложения27-10-2017 15:40:39
Обявление по обществена поръчкаОбявление за възложена поръчка МС-7827-10-2017 16:20:46
Обявление по обществена поръчкаОбявление за приключен договор18-01-2018 15:31:44