Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 03.10-12
Предмет на поръчката: „Разработване, тестване, внедряване на софтуерна платформа, чрез която да функционира система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. - „СИСТЕМАТА“, обучаване за работа със СИСТЕМАТА“по проект 2014BG05M9OP001-3.2015.001 „Разработване и внедряване на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г.“, по ОП РЧР 2014-2020 г.
Дата на публикуване: 09-02-2017 12:10:53
Статус: Прекратена
Краен срок за подаване на оферти: 13-03-2017 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обявление по обществена поръчкаОбявление за поръчка09-02-2017 12:07:20
Решение по обществена поръчкаРешение за откриване09-02-2017 12:08:23
Документация за участиеДокументация за участие11-02-2017 12:08:34
Разяснение по обществена поръчкаРазяснение 117-02-2017 16:20:35
Разяснение по обществена поръчкаРазяснение до участниците24-02-2017 14:43:41
Разяснение по обществена поръчкаРазяснение 228-02-2017 18:30:16
Разяснение по обществена поръчкаРазяснение 306-03-2017 17:48:48
Решение по обществена поръчкаРешение за прекратяване на процедурата09-05-2017 17:20:15